Long Điền , ngày 20/07/2011
Kính gửi : HỘI VÀ QÚI ÂN NHÂN HỘI BẠN NGƯỜI PHONG

Con là Nữ tu Marie Trần Thị Mỹ Loan, con đang phụ trách các Bệnh nhân phong
thuộc Vùng Tây Nguyên Phước Long.
Trước hết, con kính gửi toàn Hội và Qúy ân nhân tâm tình cầu chúc sức khoẻ và sự
phức lành cùa Chúa ban xuống trên Hội Quý Nhân.
Con xin thay mặt các Bệnh nhân phong, chân thành cám ôn Hội và Qúy Ân Nhân
đã yêu thương giùp đỡ các Bệnh nhân trong những năm qua .
Các Bệnh nhân phong rất trân trọng và muôn đời biết ơn trước tấm lòng hy sinh
lớn lao cửa Hội và qúy ân nhân đã dành cho họ.
Kính thưa Hội Quý Ân Nhân, hiện giờ các Bệnh Nhân Phong Dân tộc Stiêng hầu
hết sống ở vùng sâu vùng xa trong rừng. Họ không có đất đai để trồng trọt, không
lao động được. Những bệnh nhân phong nhẹ, họ có thể đi lại và làm những việc
nhẹ, nhưng họ lại có một cuộc sống thật là bình an và giản dị, có lúc họ cũng mặc
cảm và không dám đến gần để hòa đồng với những người Dân tộc Stiêng Thiểu số
cùng Buôn làng với họ.
Chúng con và các anh thiền nguyện đã thường xuyên thăm viếng và phục vụ họ, là
cánh tay nối dài của Hội và Quý Ân Nhân để đem tình thương và niềm vui đến cho
Bệnh nhân. Tất cả số tiền Hội và Quý Ân Nhân gởi cho trong những năm qua,
chúng con đã mua thực phẩm : Gạo , mắm muối, dầu ăn , bột ngọt, cá khô , mì
gói… có khoản thì xây nhà, đào giếng, điện nước … vì thế cuộc sống của Bệnh
nhân phong, họ cảm thấy vui và hạnh phúc. Họ được như vậy là nhờ tình thương
và sự giúp đỡ của hội và Quý Ân Nhân. Tin chắn rằng các Bệnh nhân luôn nhớ đến
Hội và Qúy Ân nhân trong lời cầu nguyện.

Chân thành biết ơn
Tm. Các Bệnh Nhân
Nt. M.Trần Thị Mỹ Loan, Rndm