Kết Quả Xổ Số Ngày 23-6-2024.

   Các Lô Trúng:

1) 5 Lô Hạng 5/Fifth Prize $500: 148323,137026,102347,139206,106467

2) Lô Hạng 4/Fourth Prize $1,000:158535

3) Lô Hạng 3/Third Prize $1,500: 136861

4) Lô Hạng 2/Second Prize $2000: 154707

5) Lô Hạng 1/First Prize $3,000: 155991

6) Lô Độc Đắc /Grand Prize: 111395

                                       

[video_stream