Vé Số Tình Thương 2021

Kết Quả Các Lô Trúng Xổ Ngày 27 tháng 6 năm 2021:

Lô $500:Số 124182 – Số 370163 – Số 431565 – Số 430817-Số 439712 

Lô $1000:Số 180755 

Lô $1500: Số 341427

Lô $2000:Số 189701   

Lô $3000: Số 413756   

 Lô Độc Đắc (Xe Toyota Camry 2021):Số 141180

LIVEstream off