THÔNG BÁO
                      KẾT QUẢ XỔ SỐ NĂM 2022

Hội Bạn Người Cùi trân trọng thông báo kết quả các lô trúng, xổ ngày Chúa Nhật 17/7/2022 đã được trực tuyến và bỏ lên website của hội  www.nguoicui.org
 Lô Độc Đắc, số trúng 336827
 Lô $3,000., số trúng 343567
 Lô $2,000., số trúng 283919
 Lô $1,500., số trúng 368254
 Lô $1,000., số trúng 106250
 5 lô trúng $500, các số trúng:
241981- 273009 – 147847
227707- 116045

Thay mặt cho các bệnh nhân phong cùi tại Việt Nam, Hội Bạn Người Cùi xin chân
thành cám ơn Quý vị và chúc may mắn. Điện thoại liên lạc
(714) 785-7950 & (714) 732-8162

LIVEstream off