Về hội

Đôi Nét Về Hội bạn Người Cùi việt Nam
Hội Bạn Người Cùi được thành lập năm 1994 do một nhóm anh chị em thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tiểu bang California, nước Mỹ.

Hội Bạn Người Cùi là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi, phi chính trị, không đảng phái, không phân biệt tôn giáo; được chính quyền Liên Bang Hoa Kỳ và tiểu bang California chấp thuận cho hoạt động với danh mục Non-Profit Organization, No. 33-0799684.

Mục Đích Của Hội:
– Tất Cả Cho Người Phong Cùi (Everything is for the Lepers)
– Trợ giúp tài chánh chữa trị cho những người đang mắc bệnh.
– Nuôi ăn và y tế cho những bệnh bị tàn phế nặng.
– Cấp nhà và giúp vốn cho các gia đình đã khỏi bệnh được ra ngoài tái định cư để hội nhập vào xã hội.
– Huấn nghệ, cấp học bổng và nuôi ăn các em bệnh nhân Phong.
– Xây trường học, đào giếng, giúp vốn chăn nuôi và trồng cấy cho những bệnh nhân còn khả năng.

Ban Điều Hành/Our Team:
Hoi Truong/ President: Dai Nguyen ‭949-228-4310‬‬‬‬‬‬‬
Thu Ky / Secretary: Cong Nguyen 714-785-7950
Assistant: Chị Nguyễn T. Soi (714) 732-8162
English Speaking: Paul Nguyen 949-874-1300