Bài của em Bình, Huế 2011

Kính thưa quý ân nhân. Con tên là Phạm Văn Bình, con sinh ra trong một gia đình có mẹ bị bệnh phong cùi. Một căn...

Bài em Tiên, 2011

Kính Gửi Hội Bạn Người Cùi, Cháu là Lê Hà Tiền. Hiện là bệnh nhân thuộc khu 2 của bệnh viện phong Quỳnh Lập, Cháu đã...

Bài của Mỹ Lan, 2011

Kính thưa quý Ân Nhân, Mỗi người chúng ta ai cũng có những bước ngoặc làm thay đổi cuộc đời. Đối với con, sự xuất hiện...