Bản tin tháng 8, 2013

Tustin, Quận Cam California Aug 1, 2013 Kính chào quý ân nhân và thân hữu của Hội Bạn Người Cùi, Mùa hè Cali với những cụm...

Bản tin tháng 7, 2013

Orange County, California, July 3, 2013 Kính chào quý vị ân nhân và quý thân hữu của Hội Bạn Người Cùi, Trong suốt 19 năm qua...

Bản tin tháng 1, 2013

Orange County January 1st, 2013 Kính thưa quý vị ân nhân và thân hữu của Hội Bạn Người Cùi,   Trong mấy tuần qua, sau khi DVD18...

Bản tin tháng 12, 2012

Orange County December 1st, 2012 "Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo.   Ngày nó sống kiếp lang...

Bản tin tháng 11, 2012

Orange County November 1st, 2012 Kính thưa quý ân nhân và quý thân hữu của Hội Bạn Người Cùi, Những chiếc lá vàng rơi theo chiều...

Bản tin tháng 10, 2012

Orange County October 1st, 2012 Kính thưa quý ân nhân và quý thân hữu của Hội Bạn Người Cùi,           "Hãy đến sẽ...

Bản tin tháng 9, 2012

Orange County September 1st, 2012  Kính thưa quý ân nhân và quý thân hữu của Hội Bạn Người Cùi,  Chỉ còn vài tuần nửa là đến...

Bản tin tháng 8, 2012

Orange County August 2nd, 2012  Kính thưa quý ân nhân và quý thân hữu của Hội Bạn Người Cùi  Lá thư  của các em thiếu nhi...